رنگ موها ی جدید کالکشن های مختلف برند های گوناگون زمستانه ۲۰۱۷

با فرا رسیدن سال جدید میلادی بسیاری از شرکت های آرایشی و صنعت مد و فشن رنگ موها ی مد شده در زمستان ۲۰۱۷ را در کالکشن های جدید خود جای دادند و آن را روانه بازار کردند .همانطور که مشاهده خواهید کرد رنگ موهای امسال بیشتر رنگ های تیره است و برعکس پارسال خیلی به ندرت از بلوند به ضورت تنها و تک رنگی استفاده شده است . و سعی شده تا از رنگ موهای روشن وبلوند در کنار رنگ های تیره استفاده شود .

یکی از نکاتی که در رنگ موها ی مد شده در سال ۲۰۱۷ است این است که بسیاری از این رنگ موها ترکیبی هستند . در ادامه جدید ترین رنگ موها را برای شما از کالکشن های مختف آورده ایم .

رنگ موها سِیِسی

رنگ موها یظبیظبظ

رنگیبقذافلدفدت

رنگ موها یسُ یسسی یسُ         ة

رنگ موها سَِ

رنگ موهاس  ةُی

رنگ موها ظ  سطس

رنگذفلدغالئا

رنگ بقافا

رنگ موها سُ ُ س

رنگ موها ظسظس

رنگ موها ةُس سس

رنگ موها یظیظی

رنگ موها ذززل

رنگ ثثلاقثا

رنگ یققثلاقل

رنگثبثلقل

رنگ بیقللق

رنگ یثلقل

رنگ یلرقذافلدا

رنگ یقثلقلاق

رنگ یثلبقلاقلا

رنگ سبثبثب

رنگ سبثبثب

رنگ یلقلال

رنگ یسبلفا

رنگ سسصثبثب

رنگ سربیبی

رنگ رییلیثل

رنگ یریریذلب

رنگ زیثلقالق

رنگ زطشزشزط

رنگ سزسزس

رنگ ظززسز

رنگ سزز سزس

رنگ زسز ط سظز

رنگ ر سر رسظس

رنگ طط ظشزش

رنگ طش سطز سز

رنگ سزسزس

رنگ ظسزشزش

رنگ شطشش

رنگ سرر سیر سی

رنگ ظطزس

رنگ ط

رنگ سزز

رنگ شط

رنگ طط ط ظ

رنگ ظططط

رنگ ززشط

رنگ سزز ط زسز

رنگ طشطشطش

رنگ َيطش

رنگ موها سسبسب

رنگ موها زر زی

رنگ موها رارار

رنگ موها سزیسزس

رنگ موها دداردر

رنگ موها اراررر

رنگ موها ذزذزز

رنگ موها سزسز

رنگ موها دذییدایر

رنگ موها یرزیر

رنگ موها ارارا

رنگ موها ئستئذیبزذ

رنگ موها ئئذئذ

رنگ موها زز

رنگ موها زطلزلط ذ ذ

رنگ موها طظیظیظ

رنگ موها بطبطبطبط

رنگ موها یظیظیظیظ

رنگ موها ئ ذذئذ

رنگ موها ززلذلذ

رنگ موها بطبطب

رنگ موها لزلز

رنگ موها ئذذ

رنگ موها یظظ

منبع : دکور مد 

گوشه کنار های منزلتان را به مکان هایی دنج تبدیل کنید 

گلدان ها را به کمک وسایل مختلف خودتان تزیین کنید

پردهها ی زیبا و جدید برای آغازسال نو و فرارسیدن بهار بدوزید

مطلب پیشنهادی

کفش نوزاد گلدار

بازار کفش نوزاد در نقاط مختلف تهران بهمراه تصاویر مدل های متنوع از این محصول

بازار کفش نوزاد برای افرادی که به تازگی صاحب فرزند شده اند بسیار جذاب می …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *