گوشه کنار های منزلتان را به مکان هایی دنج تبدیل کنید

شاید شما هم در فضای منزلتان گوشه کنار هایی باشد که بدون استفاده باشند گوشه کنار هایی که عموما با وسایلی وه خیلی ضروری نیست پر می شوند .در مطلب امروز برای شما خواهیم گفت که چگونه ای گوشه کنار ها را به فضای دلچسب و دنج تبدیل کنید .

فضاهایی مثل کنج اتاق خواب ها ، تراس ، بالکن ، اتاق کار ، حیاط خلوت و سایر جاها .استفاده از این مکان های دنج بسته به سلیقه شما و سایر افراد خانه طراحی می شود .

برای مثال اگر اهل کتاب خواندن هستید و اوقاتی از روز را به کتاب خواندن اختصاص می دهید قسمتی از فضای مرده منزلتان را قفسه بزنید و یک صندلی راحت و میز کوچکی کنار آن بگذارید با استفاده از وسایل مختلف آنجا را شاداب و سر زنده کنید .

گوشه یظریریثرب

گوشه قبسثلثسب

گوشه یبثیرثب

گوشه یثقسثلثل

گوشه قلئمنقئمقل ن لر

گوشه قمتلقلمندقملندمنقل

گوشه یثقبذنتثذبنتث

گوشه یمندیربمندسرب سر ب

گوشه یندی ش یذ

گوشه س نشس ینیتاشرذیارشتی

گوشه س د س ئس س ذس

گوشه یتذ ی ی ی ی ی

گوشه ئی ص یدص یئ ص یئد

گوشه قد ئدث د ث ثصقب

گوشه ئل ثدئ بثد ئث بدثئ

گوشه ث ث د ث ث نث

گوشه ث ئندص بدص دبص ب

گوشه ثب دص ئدص ص صذث ی

گوشه یثب بئدصب صد ص

گوشه ثقذ بندب صد یدص دی

گوشه ی رد یئ ئ ی رب

گوشه ئ صسبو ص صدئ یدئصئیدص ی

گوشه سی زئس زس زد سد سئ

گوشه ی ی د د یتصی تص یتصی ت

گوشه دشی دش ی شد شد شضدس

گوشه دت ید ید دی صدی

گوشه ئ ئ ئ د د ذ لتات ئد ت

گوشه ز د د د ز دز د

گوشه ی رئ رئ رئ ئسر ئ ر

گوشه ب ذئ ذئ ئ ذئ ذئ

گوشه س زو ز ز موئز

گوشه ند زمس ز سم زم

گوشه ئد

گوشن طن طن طه نمصدا ن زنتتس طنط

گوشه تنس ر زمش شم زم م ز

منبع : دکور مد

پردهها ی زیبا و جدید برای آغازسال نو و فرارسیدن بهار بدوزید

مطلب پیشنهادی

سرویس پیرکس

سرویس پیرکس یکی از اجزای لازم برای آشپزخانه بهمراه تصاویر اجزای مختلف

سرویس پیرکس در واقع می تواند یکی از وسایل مهم آشپزی باشد که در پخت …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *