بایگانی برچسب: عروس هندی

عروس هندی و رسوم ازدواج در هندوستان

عروس هندی 0

 عروس هندی و رسوم ازدواج کشور هندوستان یکی از هزان کشوری است که از آیین و آداب های خاصی برای مراسم مختلف از جمله ازدواج برخوردار است .در هندوستان ازدواج پیوند بین دو نفر است که همدیگر را دوست دارند و عشق میان آن ها جاری است و دو خانواده …

توضیحات بیشتر »