خانه / وسایل خانه / تزیینی / قیمت ۴۱ مدل آینه و شمعدان در سال ۹۷ با لینک خرید آنها + تصاویر با کیفیت
آینه و شمعدان
آینه و شمعدان

قیمت ۴۱ مدل آینه و شمعدان در سال ۹۷ با لینک خرید آنها + تصاویر با کیفیت

آینه و شمعدان در مدل های متفاوت در فروشگاه های اینترنتی فروش آنها :

سایت آرت لوکس :

آینه شمعدان تاج دار فیروزه کوب

۲,۱۴۰,۰۰۰تومان

آینه شمعدان فیروزه کوب

۵,۵۰۰,۰۰۰تومان

آینه شمعدان فیروزه کوب مستطیلی

۲,۴۰۰,۰۰۰تومان

آینه فیروزه کوب دایره ای

۲,۲۸۰,۰۰۰تومان

آینه و شمعدان طرح چک

۸۵۰,۰۰۰تومان

آینه و شمعدان خاتم کاری

۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

آینه و شمعدان فیروزه کوب

۲,۲۸۰,۰۰۰تومان

آینه و شمعدان مسی قلم گیری

۴,۵۰۰,۰۰۰تومان

آینه و شمعدان مینا کاری تاج دار

۱,۵۰۰,۰۰۰تومان

آینه و کنسول سلطنتی فیروزه ای

۱,۹۵۰,۰۰۰تومان

آینه و کنسول سلطنتی مشکی

۱,۹۵۰,۰۰۰تومان

آینه شمعدان نیکان

۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان

آینه شمعدان قلبی

۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان

آینه شمعدان مارینه

۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان

آینه-شمعدان-آرمیتا

۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان

آینه-شمعدان-کیانا

۱,۶۵۵,۰۰۰ تومان

آینه-شمعدان-امپراطور

۱,۳۵۵,۰۰۰ تومان

آینه-شمعدان-یاسمن

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان

آینه-شمعدان-ماری

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

آینه-شمعدان-یاس

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان

آینه_شمعدان_گل

۳۷۵,۰۰۰ تومان

آینه_شمعدان_ابریشم

۵۸۵,۰۰۰ تومان

آینه_شمعدان_لاله

۶۱۶,۰۰۰ تومان
آینه گرد تاجدار با لاله آویزدار
قیمت تمام شده : ۹,۶۰۴,۹۶۰ تومان
هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۲۷۸۸ گرم + متعلقات ۷۰۰۰۰ تومان
آینه شمعدان مستطیل مدل گلریز
قیمت تمام شده : ۴,۸۰۹,۶۴۰ تومان
هر گرم نقره کارشده ۴۹۲۰ تومان * وزن ۹۴۲ گرم + متعلقات ۱۷۵۰۰۰ تومان
آینه بیضی تاجدار با چراغ حبابی قلم تبریز
قیمت تمام شده : ۸,۰۵۵,۷۰۰ تومان
هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۲۳۳۵ گرم + متعلقات ۷۰۰۰۰ تومان
آینه مستطیل گردون قدیمی
قیمت تمام شده : ۷,۰۲۰,۷۰۰ تومان
هر گرم نقره کارشده ۴۴۲۰ تومان * وزن ۱۵۸۵ گرم + متعلقات ۱۵۰۰۰ تومان
آینه گرد قلم مینیاتوری با لاله آویزدار
قیمت تمام شده : ۱۰,۲۱۸,۳۳۰ تومان
هر گرم نقره کارشده ۴۲۷۰ تومان * وزن ۲۳۷۹ گرم + متعلقات ۶۰۰۰۰ تومان
آینه بیضی ورقی دورشبکه با گل برجسته با لاله آویزدار

قیمت تمام شده : ۱۰,۰۰۵,۶۲۰ تومان
هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۲۹۱۱ گرم + متعلقات ۵۰۰۰۰ تومان

آینه مستطیل تاجدار با لاله حباب شیشه ای

قیمت تمام شده : ۵,۷۲۱,۱۸۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۱۶۲۹ گرم + متعلقات ۱۵۰۰۰۰ تومان

آینه ورقی مدل گرد کوچک

قیمت تمام شده : ۱,۳۸۲,۲۲۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۳۹۱ گرم + متعلقات ۴۵۰۰۰ تومان

آینه گرد قابی بدون تاج با شمعدان دو شاخه

قیمت تمام شده : ۶,۴۲۴,۱۰۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۱۸۵۵ گرم + متعلقات ۸۰۰۰۰ تومان

آینه گرد قابی بزرگ با چراغ حبابی شیشه ای

قیمت تمام شده : ۸,۹۸۸,۸۸۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۲۵۶۴ گرم + متعلقات ۲۲۰۰۰۰ تومان

آینه قاب عکس دامادی ورقی افقی

قیمت تمام شده : ۹۴۹,۷۲۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۲۶۶ گرم + متعلقات ۴۰۰۰۰ تومان

آینه قاب عکس ورقی دامادی مدل نیلوفری

قیمت تمام شده : ۱,۲۰۲,۸۰۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۳۴۰ گرم + متعلقات ۴۰۰۰۰ تومان

آینه ورقی مدل گرد با شمعدانی ۴ گوش ایفلی

قیمت تمام شده : ۳,۹۲۲,۰۰۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۵۲۰ تومان * وزن ۱۱۰۰ گرم + متعلقات ۵۰۰۰۰ تومان

آینه دامادی با گل ارکیده

قیمت تمام شده : ۹۶۰,۰۴۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۴۹۲۰ تومان * وزن ۱۸۷ گرم + متعلقات ۴۰۰۰۰ تومان

آینه دامادی گل رز

قیمت تمام شده : ۱,۹۱۴,۳۶۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۴۹۲۰ تومان * وزن ۳۸۳ گرم + متعلقات ۳۰۰۰۰ تومان

پ
آینه بیضی با مجسمه بانو آرمیتاژ و گل پریوش با شمعدان لاله مجسمه بانو آرمیتاژ

قیمت تمام شده : ۱۰,۶۴۵,۰۴۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۴۹۲۰ تومان * وزن ۲۰۶۲ گرم + متعلقات ۵۰۰۰۰۰ تومان

اینه بیضی گل ریز متنوع

قیمت تمام شده : ۳,۸۹۳,۰۸۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۴۹۲۰ تومان * وزن ۷۷۴ گرم + متعلقات ۸۵۰۰۰ تومان

آینه سه گوش بچه فرشته با گل صبا و شمعدان مجسمه حباب کریستالی

قیمت تمام شده : ۷,۷۵۷,۰۰۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۴۹۲۰ تومان * وزن ۱۴۷۵ گرم + متعلقات ۵۰۰۰۰۰ تومان

آینه مستطیل تاجدار قابی بادامی

قیمت تمام شده : ۶,۲۹۰,۴۶۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۱۸۱۳ گرم + متعلقات ۹۰۰۰۰ تومان

آیینه و شمعدان لاله صورت قلم

قیمت تمام شده : ۲۶,۰۵۶,۵۹۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۴۱۷۰ تومان * وزن ۶۲۲۷ گرم + متعلقات ۹۰۰۰۰ تومان

آینه بیضی با گل بنفشه

قیمت تمام شده : ۲,۴۵۱,۵۲۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۴۹۲۰ تومان * وزن ۴۸۱ گرم + متعلقات ۸۵۰۰۰ تومان

آینه ورقی مدل فرحی بزرگ با لاله کوتاه

قیمت تمام شده : ۷,۸۳۰,۵۰۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۲۲۷۵ گرم + متعلقات ۵۰۰۰۰ تومان

آینه ولاله سیاه قلم تبریز

قیمت تمام شده : ۶,۷۷۱,۷۴۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۶۷۰ تومان * وزن ۱۸۲۲ گرم + متعلقات ۸۵۰۰۰ تومان

آینه و شمعدان بیضی مدل پروانه سیاه قلم

قیمت تمام شده : ۳,۱۷۱,۸۴۰ تومان
هر گرم نقره کارشده ۴۹۲۰ تومان * وزن ۶۰۲ گرم + متعلقات ۲۱۰۰۰۰ تومان

آینه بیضی تاجدار ورقی مدل چنگ با لاله کوتاه

قیمت تمام شده : ۷,۱۶۰,۱۸۰ تومان
هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۲۰۷۹ گرم + متعلقات ۵۰۰۰۰ تومان

آینه گرد ورقی متوسط با شمعدانی گرد

قیمت تمام شده : ۳,۸۴۲,۷۸۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۱۱۰۹ گرم + متعلقات ۵۰۰۰۰ تومان

آینه مستطیل ورقی دورشبکه گل رز با لاله کوتاه

قیمت تمام شده : ۳,۲۲۷,۱۸۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۹۲۹ گرم + متعلقات ۵۰۰۰۰ تومان

آینه مستطیل تاجدار گل مرغ برجسته با شمعدان گرد

قیمت تمام شده : ۴,۵۱۸,۲۲۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۵۷۰ تومان * وزن ۱۲۴۶ گرم + متعلقات ۷۰۰۰۰ تومان

درصورتیکه شما هم فروشنده اینترنتی این محصول می باشید در قسمت نظرات لینک خود را ارسال نمایید .
منبع : دکورمد

مطلب پیشنهادی

ساعت دیواری شیک 0

ساعت دیواری شیک + جدید ترین مدل های ساعت دیواری برای همه نوع سلیقه

ساعت دیواری شیک و زیبا به دلنشین تر شدن و خاص بودن دکوراسیون منزل شما …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *