قیمت ۴۱ مدل آینه و شمعدان در سال ۹۷ با لینک خرید آنها + تصاویر با کیفیت

آینه و شمعدان در مدل های متفاوت در فروشگاه های اینترنتی فروش آنها :

سایت آرت لوکس :

آینه و شمعدان

آینه شمعدان تاج دار فیروزه کوب

۲,۱۴۰,۰۰۰تومان
آینه و شمعدان

آینه شمعدان فیروزه کوب

۵,۵۰۰,۰۰۰تومان
آینه و شمعدان

آینه شمعدان فیروزه کوب مستطیلی

۲,۴۰۰,۰۰۰تومان
آینه و شمعدان

آینه فیروزه کوب دایره ای

۲,۲۸۰,۰۰۰تومان
آینه و شمعدان

آینه و شمعدان طرح چک

۸۵۰,۰۰۰تومان
آینه و شمعدان

آینه و شمعدان خاتم کاری

۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
آینه و شمعدان

آینه و شمعدان فیروزه کوب

۲,۲۸۰,۰۰۰تومان
آینه و شمعدان

آینه و شمعدان مسی قلم گیری

۴,۵۰۰,۰۰۰تومان
آینه و شمعدان

آینه و شمعدان مینا کاری تاج دار

۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
آینه و شمعدان

آینه و کنسول سلطنتی فیروزه ای

۱,۹۵۰,۰۰۰تومان
آینه و شمعدان

آینه و کنسول سلطنتی مشکی

۱,۹۵۰,۰۰۰تومان
آینه و شمعدان

آینه شمعدان نیکان

۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان
آینه و شمعدان

آینه شمعدان قلبی

۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان
آینه و شمعدان

آینه شمعدان مارینه

۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
آینه و شمعدان

آینه-شمعدان-آرمیتا

۱,۹۲۰,۰۰۰ تومان
آینه و شمعدان

آینه-شمعدان-کیانا

۱,۶۵۵,۰۰۰ تومان
آینه و شمعدان

آینه-شمعدان-امپراطور

۱,۳۵۵,۰۰۰ تومان
آینه و شمعدان

آینه-شمعدان-یاسمن

۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان
آینه و شمعدان

آینه-شمعدان-ماری

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان
آینه و شمعدان

آینه-شمعدان-یاس

۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
آینه و شمعدان

آینه_شمعدان_گل

۳۷۵,۰۰۰ تومان
آینه و شمعدان

آینه_شمعدان_ابریشم

۵۸۵,۰۰۰ تومان
آینه و شمعدان

آینه_شمعدان_لاله

۶۱۶,۰۰۰ تومان
آینه و شمعدان
آینه گرد تاجدار با لاله آویزدار
قیمت تمام شده : ۹,۶۰۴,۹۶۰ تومان
هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۲۷۸۸ گرم + متعلقات ۷۰۰۰۰ تومان
آینه و شمعدان
آینه شمعدان مستطیل مدل گلریز
قیمت تمام شده : ۴,۸۰۹,۶۴۰ تومان
هر گرم نقره کارشده ۴۹۲۰ تومان * وزن ۹۴۲ گرم + متعلقات ۱۷۵۰۰۰ تومان
آینه و شمعدان
آینه بیضی تاجدار با چراغ حبابی قلم تبریز
قیمت تمام شده : ۸,۰۵۵,۷۰۰ تومان
هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۲۳۳۵ گرم + متعلقات ۷۰۰۰۰ تومان
آینه و شمعدان
آینه مستطیل گردون قدیمی
قیمت تمام شده : ۷,۰۲۰,۷۰۰ تومان
هر گرم نقره کارشده ۴۴۲۰ تومان * وزن ۱۵۸۵ گرم + متعلقات ۱۵۰۰۰ تومان
آینه و شمعدان
آینه گرد قلم مینیاتوری با لاله آویزدار
قیمت تمام شده : ۱۰,۲۱۸,۳۳۰ تومان
هر گرم نقره کارشده ۴۲۷۰ تومان * وزن ۲۳۷۹ گرم + متعلقات ۶۰۰۰۰ تومان
آینه و شمعدان
آینه بیضی ورقی دورشبکه با گل برجسته با لاله آویزدار

قیمت تمام شده : ۱۰,۰۰۵,۶۲۰ تومان
هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۲۹۱۱ گرم + متعلقات ۵۰۰۰۰ تومان

آینه و شمعدان
آینه مستطیل تاجدار با لاله حباب شیشه ای

قیمت تمام شده : ۵,۷۲۱,۱۸۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۱۶۲۹ گرم + متعلقات ۱۵۰۰۰۰ تومان

آینه و شمعدان
آینه ورقی مدل گرد کوچک

قیمت تمام شده : ۱,۳۸۲,۲۲۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۳۹۱ گرم + متعلقات ۴۵۰۰۰ تومان

آینه و شمعدان
آینه گرد قابی بدون تاج با شمعدان دو شاخه

قیمت تمام شده : ۶,۴۲۴,۱۰۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۱۸۵۵ گرم + متعلقات ۸۰۰۰۰ تومان

آینه و شمعدان
آینه گرد قابی بزرگ با چراغ حبابی شیشه ای

قیمت تمام شده : ۸,۹۸۸,۸۸۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۲۵۶۴ گرم + متعلقات ۲۲۰۰۰۰ تومان

آینه و شمعدان
آینه قاب عکس دامادی ورقی افقی

قیمت تمام شده : ۹۴۹,۷۲۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۲۶۶ گرم + متعلقات ۴۰۰۰۰ تومان

آینه و شمعدان
آینه قاب عکس ورقی دامادی مدل نیلوفری

قیمت تمام شده : ۱,۲۰۲,۸۰۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۳۴۰ گرم + متعلقات ۴۰۰۰۰ تومان

آینه و شمعدان
آینه ورقی مدل گرد با شمعدانی ۴ گوش ایفلی

قیمت تمام شده : ۳,۹۲۲,۰۰۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۵۲۰ تومان * وزن ۱۱۰۰ گرم + متعلقات ۵۰۰۰۰ تومان

آینه و شمعدان
آینه دامادی با گل ارکیده

قیمت تمام شده : ۹۶۰,۰۴۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۴۹۲۰ تومان * وزن ۱۸۷ گرم + متعلقات ۴۰۰۰۰ تومان

آینه و شمعدان
آینه دامادی گل رز

قیمت تمام شده : ۱,۹۱۴,۳۶۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۴۹۲۰ تومان * وزن ۳۸۳ گرم + متعلقات ۳۰۰۰۰ تومان

پآینه و شمعدان
آینه بیضی با مجسمه بانو آرمیتاژ و گل پریوش با شمعدان لاله مجسمه بانو آرمیتاژ

قیمت تمام شده : ۱۰,۶۴۵,۰۴۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۴۹۲۰ تومان * وزن ۲۰۶۲ گرم + متعلقات ۵۰۰۰۰۰ تومان

آینه و شمعدان
اینه بیضی گل ریز متنوع

قیمت تمام شده : ۳,۸۹۳,۰۸۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۴۹۲۰ تومان * وزن ۷۷۴ گرم + متعلقات ۸۵۰۰۰ تومان

آینه و شمعدان
آینه سه گوش بچه فرشته با گل صبا و شمعدان مجسمه حباب کریستالی

قیمت تمام شده : ۷,۷۵۷,۰۰۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۴۹۲۰ تومان * وزن ۱۴۷۵ گرم + متعلقات ۵۰۰۰۰۰ تومان

آینه و شمعدان
آینه مستطیل تاجدار قابی بادامی

قیمت تمام شده : ۶,۲۹۰,۴۶۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۱۸۱۳ گرم + متعلقات ۹۰۰۰۰ تومان

آینه و شمعدان
آیینه و شمعدان لاله صورت قلم

قیمت تمام شده : ۲۶,۰۵۶,۵۹۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۴۱۷۰ تومان * وزن ۶۲۲۷ گرم + متعلقات ۹۰۰۰۰ تومان

آینه و شمعدان
آینه بیضی با گل بنفشه

قیمت تمام شده : ۲,۴۵۱,۵۲۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۴۹۲۰ تومان * وزن ۴۸۱ گرم + متعلقات ۸۵۰۰۰ تومان

آینه و شمعدان
آینه ورقی مدل فرحی بزرگ با لاله کوتاه

قیمت تمام شده : ۷,۸۳۰,۵۰۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۲۲۷۵ گرم + متعلقات ۵۰۰۰۰ تومان

آینه و شمعدان
آینه ولاله سیاه قلم تبریز

قیمت تمام شده : ۶,۷۷۱,۷۴۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۶۷۰ تومان * وزن ۱۸۲۲ گرم + متعلقات ۸۵۰۰۰ تومان

آینه و شمعدان
آینه و شمعدان بیضی مدل پروانه سیاه قلم

قیمت تمام شده : ۳,۱۷۱,۸۴۰ تومان
هر گرم نقره کارشده ۴۹۲۰ تومان * وزن ۶۰۲ گرم + متعلقات ۲۱۰۰۰۰ تومان

آینه و شمعدان
آینه بیضی تاجدار ورقی مدل چنگ با لاله کوتاه

قیمت تمام شده : ۷,۱۶۰,۱۸۰ تومان
هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۲۰۷۹ گرم + متعلقات ۵۰۰۰۰ تومان

آینه و شمعدان
آینه گرد ورقی متوسط با شمعدانی گرد

قیمت تمام شده : ۳,۸۴۲,۷۸۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۱۱۰۹ گرم + متعلقات ۵۰۰۰۰ تومان

آینه و شمعدان
آینه مستطیل ورقی دورشبکه گل رز با لاله کوتاه

قیمت تمام شده : ۳,۲۲۷,۱۸۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۴۲۰ تومان * وزن ۹۲۹ گرم + متعلقات ۵۰۰۰۰ تومان

آینه و شمعدان
آینه مستطیل تاجدار گل مرغ برجسته با شمعدان گرد

قیمت تمام شده : ۴,۵۱۸,۲۲۰ تومان هر گرم نقره کارشده ۳۵۷۰ تومان * وزن ۱۲۴۶ گرم + متعلقات ۷۰۰۰۰ تومان

درصورتیکه شما هم فروشنده اینترنتی این محصول می باشید در قسمت نظرات لینک خود را ارسال نمایید .
منبع : دکورمد

مطلب پیشنهادی

وسایل منزل روی دیوار دارای تنوع بسیار همراه با تصاویر مختلف آنها

وسایل منزل روی دیوار دارای تنوع بسیار بالایی می باشند و به وسایل مختلفی که …

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *